نیم ست آریس

نیم ست آریس
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششپارچه
امکان استفاده از چرمندارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۴ تکه
بازه زمانی تولید۲۵ روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهدارد

مبل نیم ست کلاسیک آریس

  • دارای ۵ نفر نشیمن
  • لمسه کاری داخل مبل
  • پشت پارچه

 

این مدل از خط تولید خارج شده است.