میزبار بوستون

میزبار بوستون
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششپارچه
امکان استفاده از چرمندارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۴ تکه
بازه زمانی تولید۵۰ روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهدارد
اطلاعات تعداد مبلمان
نشیمن۳
کاناپه
کاناپه دوم
مبل تک
مبل تک دوم
جلومبلی
میزبغل
میز غذاخوری
صندلی غذاخوری
صندلی غذاخوری دوم

میزبار پنجه خرسی بوستون

  • ساخته شده با چوب راش
  • رنگ آمیزی طبیعی
  • دارای شیشه میز ۱۰ میلی متری اصفهان
  • دارای یک میزبار نیم دایره
  • صندلی بلند متصدی بار
  • دارای دو صندلی مهمان
  • امکان تغییر تعداد صندلی ها